Aktualności

Informacje dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym 2014/2015

Sobota, 9 Sierpień 2014

Do pobrania Wykaz wymaganych dokumentów dostępne na ...

Więcej...

Uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych

Sobota, 9 Sierpień 2014

Uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych, kończących studia w 2014 r. odbędzie się 7 listopada 2014 r. o godz. 11.00 w Auli Leopoldina, gmach główny UWr, pl. Uniwersytecki ...

Więcej...

Informacje dla kandydatów przyjętych na I rok studiów 2014/2015

Sobota, 9 Sierpień 2014

Informacje dostępne tutaj

Więcej...

Rozliczenie semestru letniego 2013/2014

Czwartek, 15 Maj 2014

W związku ze zbliżającymi się terminami zaliczeń oraz egzaminów uprzejmie informujemy:   - termin uzyskiwania wpisów z zajęć kończących się zaliczeniem - do 15.06.2014 r.  - termin uzyskiwania wpisów z egzaminów:      I termin do 30.06.2014      II termin do 14.09.2014 r.  - termin złożenia w dziekanacie indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć z wymaganymi wpisami - do 17.09.2014 r. W przypadku niezaliczenia jakiegoś przedmiotu należy złożyć wniosek o wpis warunkowy na następny semestr, indeks i kartę okresowych osiągnięć. Wniosek o wpis warunkowy (w załączeniu) Przypominamy również ...

Więcej...

Dodatkowe szkolenie BHP

Wtorek, 18 Luty 2014

Informujemy, że studenci, którzy nie przystąpili do szkolenia BHP po rozpoczęciu pierwszego semetru mogą zgłosić się na szkolenie BHP, które odbędzie się 7 marca 2014 r. o godz. 13.00 w sali 3D w budynkuWydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, przy ul. Uniwersyteckiej 7/10.Na szkolenie należy mieć ze sobą ...

Więcej...

Informacje dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim 2013/2014

Piątek, 24 Styczeń 2014

W załączniku do pobrania

Więcej...

Psycholog wydziałowy - bezpłatne porady dla Studentów Naszego Wydziału

Czwartek, 23 Styczeń 2014

Psycholog wydziałowy - bezpłatne porady dla Studentów Naszego Wydziału w każdy czwartek w godzinach 16:30 – 17:30 w pokoju 234 (budynek Instytutu Po...

Więcej...

Rozliczenie semestru zimowego 2013/2014

Czwartek, 23 Styczeń 2014

W związku ze zbliżającymi się terminami zaliczeń oraz ezaminów uprzejmie informujemy:     - termin uzyskiwania wpisów z zajęć kończących się zaliczeniem - do 04.02.2014 r.  - termin uzyskiwania wpisów z egzaminów - do 23.02.2014 r.  - termin złożenia w dziekanacie indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć z wymaganymi wpisami - do 26.02.2014 r.   W przypadku niezaliczenia jakiegoś przedmiotu wraz z indeksem i kartą okresowych osiągnięć należy złożyć wniosek o wpis warunkowy na następny semestr. Wniosek o wpis warunkowy Przypominamy również o obowiązku sprawdzania uzyskanych ocen na swoim...

Więcej...

Terminy zjazdów w semestrze letnim 2013/2014

Czwartek, 12 Grudzień 2013

Przedstawiamy terminy zjazdów na semestr letni 2013/2014 na wszystkie kierunki studiów niestacjonarnych realizowane na Wydziale Nauk Społecznych 1.         01 - 02.03.2014 r. 2.         15 – 16.03.2014 r. 3.         29 – 30.03.2014 r. 4.         05 – 06.04.2014 r. 5.         12 – 13.04.2014 r. 6.         26 – 27.04.2014 r. 7.         10 – 11.05.2014 r. 8.         24 – 25.05.2014 r. 9.         31.05 – 01.06.2014 r. 10.       14 –&...

Więcej...

Oświadczenie studenta - przedłużona rejestracja w usosweb

Czwartek, 21 Listopad 2013

Studenci studiów stacjonarnych, którzy nie wypełnili jeszcze oświadczenia o  podejmowaniu i kontynuowaniu studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat mogą to jeszcze zrobić w terminie do 30 listopada 2013 r. Wypełnione, wydrukowane i podpisane oświadczenie należy złożyć w dziekanacie do dnia 30 listopada 2013 r....

Więcej...

Listy studentów, którym zostało przyznane stypendium Rektora na rok akademicki 2013/2014

Piątek, 15 Listopad 2013

Listy studentów, którym zostało przyznane stypendium Rektora na rok akademicki 2013/2014 Stypendium Rektora przyznane zostało od października 2013 r do czerwca 2014 r. Kwota stypendium - 550 zł miesięcznie.   Wypłata stypendium Rektora w listopadzie z wyrównaniem za październik nastąpi 25 listopada 2013 ...

Więcej...

Listy rankingowe do stypendium Rektora na rok akademicki 2013/2014

Czwartek, 24 Październik 2013

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do stypendium Rektora na rok akademicki 2013/2014. Prosimy o sprawdzenie średniej ocen oraz ilości punktów w terminie 7 dni od ogłoszenia listy. Lista ra...

Więcej...

Oświadczenie studenta

Piątek, 18 Październik 2013

Uprzejmie informujemy, że studenci studiów stacjonarnych zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.) regulującą zasady podejmowania i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat, są zobowiązani do złożenia oświadczenia dla każdego realizowanego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni, w której studiują.   W roku akademickim 2013/2014 do złożenia oświadczenia zobowiązani są:   studenci nowoprzyjęci na I roku studiów stacjonarnych ...

Więcej...
-
+
8