Aktualności

Listy rankingowe do stypendium rektora

Środa, 22 Październik 2014

Poniżej przedstawiamy wstępne listy rankingowe osób zakwalifikowanych do stypendium rektora. W terminie 7 dni od ogłoszenia list rankingowych studenci, którzy ubiegali się o stypendium zobowiązani są sprawdzić, czy zostali umieszczeni na liście oraz czy obliczona średnia ocen lub ilość punktów jest prawidłowa, a ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić w dziekanacie.Do ...

Więcej...

Szkolenie BHP dla studentów I roku

Poniedziałek, 6 Październik 2014

Ogłoszenie   Introduction

Więcej...

ZMIANA W GODZINACH OTWARCIA DZIEKANATU W DNIU 30.09.2014 R.

Piątek, 26 Wrzesień 2014

W związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2014/2015, dziekanat w dniu 30.09.2014 r. (wtorek) będzie czynny od godziny 12.00 do ...

Więcej...

Konsultacje Prodziekana ds. Nauczania

Czwartek, 11 Wrzesień 2014

Najbliższe konsultacje Prodziekana ds. Nauczania prof. Tadeusza Lebiody odbędą się w sobotę 13.09.2014 r. w godz. 12.00 - 13...

Więcej...

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Czwartek, 11 Wrzesień 2014

W roku akademickim 2014/2015 ubezpieczeń studentów i doktorantów od następstw nieszczęśliwych wypadków dokonywać będzie Powszechny Zakład Ubezpieczeń we Wrocławiu. Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny. Składka płatna w Dziekanacie w pokoju 34 lub 35 do 30 listopada 2014 r.   Studenci i doktoranci mają prawo wyboru jednej z poniższych składek na ubezpieczenie:   a) 36 zł od osoby przy sumie ubezpieczenia 10.000 zł; a) 54 zł od osoby przy sumie ubezpieczenia 15.000 zł; a) 72 zł od osoby ...

Więcej...

Informacje dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym 2014/2015

Sobota, 9 Sierpień 2014

Do pobrania Wykaz wymaganych dokumentów dostępne na ...

Więcej...

Uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych

Sobota, 9 Sierpień 2014

Uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych, kończących studia w 2014 r. odbędzie się 7 listopada 2014 r. o godz. 11.00 w Auli Leopoldina, gmach główny UWr, pl. Uniwersytecki ...

Więcej...

Informacje dla kandydatów przyjętych na I rok studiów 2014/2015

Sobota, 9 Sierpień 2014

Informacje dostępne tutaj

Więcej...

Rozliczenie semestru letniego 2013/2014

Czwartek, 15 Maj 2014

W związku ze zbliżającymi się terminami zaliczeń oraz egzaminów uprzejmie informujemy:   - termin uzyskiwania wpisów z zajęć kończących się zaliczeniem - do 15.06.2014 r.  - termin uzyskiwania wpisów z egzaminów:      I termin do 30.06.2014      II termin do 14.09.2014 r.  - termin złożenia w dziekanacie indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć z wymaganymi wpisami - do 17.09.2014 r. W przypadku niezaliczenia jakiegoś przedmiotu należy złożyć wniosek o wpis warunkowy na następny semestr, indeks i kartę okresowych osiągnięć. Wniosek o wpis warunkowy (w załączeniu) Przypominamy również ...

Więcej...

Dodatkowe szkolenie BHP

Wtorek, 18 Luty 2014

Informujemy, że studenci, którzy nie przystąpili do szkolenia BHP po rozpoczęciu pierwszego semetru mogą zgłosić się na szkolenie BHP, które odbędzie się 7 marca 2014 r. o godz. 13.00 w sali 3D w budynkuWydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, przy ul. Uniwersyteckiej 7/10.Na szkolenie należy mieć ze sobą ...

Więcej...

Informacje dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim 2013/2014

Piątek, 24 Styczeń 2014

W załączniku do pobrania

Więcej...

Psycholog wydziałowy - bezpłatne porady dla Studentów Naszego Wydziału

Czwartek, 23 Styczeń 2014

Psycholog wydziałowy - bezpłatne porady dla Studentów Naszego Wydziału w każdy czwartek w godzinach 16:30 – 17:30 w pokoju 234 (budynek Instytutu Po...

Więcej...

Rozliczenie semestru zimowego 2013/2014

Czwartek, 23 Styczeń 2014

W związku ze zbliżającymi się terminami zaliczeń oraz ezaminów uprzejmie informujemy:     - termin uzyskiwania wpisów z zajęć kończących się zaliczeniem - do 04.02.2014 r.  - termin uzyskiwania wpisów z egzaminów - do 23.02.2014 r.  - termin złożenia w dziekanacie indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć z wymaganymi wpisami - do 26.02.2014 r.   W przypadku niezaliczenia jakiegoś przedmiotu wraz z indeksem i kartą okresowych osiągnięć należy złożyć wniosek o wpis warunkowy na następny semestr. Wniosek o wpis warunkowy Przypominamy również o obowiązku sprawdzania uzyskanych ocen na swoim...

Więcej...
-
+
8