Aktualności

Informujemy, że na czwartek 17 kwietnia 2014 r. zostały ogłoszone godziny dziekańskie od godz. 11.00.

Wtorek, 15 Kwiecień 2014

Informujemy, że na czwartek 17 kwietnia 2014 r. zostały ogłoszone godziny dziekańskie od godz. ...

Więcej...

Spotkanie z funkcjonariuszami Agencji Wywiadu

Sobota, 12 Kwiecień 2014

Informujemy, o organizowanym spotkaniu z funkcjonariuszami Agencji Wywiadu połączonym z wykładem na temat "Roli wywiadu we współczesnym świecie".Spotkanie w szczególności jest interesujące dla studentów Wydziału Nauk Społecznych, w tym kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, Dyplomacja Europejska, Europeistyka, Politologia, Stosunki międzynarodowe.Na spotkanie 15.04.2014, które rozpocznie się o godzinie 15:00 obowiązują zapisy.Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie: https://careers.uni.wroc.pl/pl/aktualnosc/806/Zapisy poprzez stronę BK UWr - zakładka szkolenia: ...

Więcej...

Informacja dla studentów I roku studiów niestacjonarnych

Czwartek, 3 Kwiecień 2014

Ze względu na zbyt mała liczbę studentów grupa 6 zajęć z języka angielskiego została zlikwidowana. Studenci tej grupy zostali przeniesieni do no nastepujących grup: do ...

Więcej...

Ponaglenie dotyczące składania Oświadczeń o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat

Czwartek, 27 Marzec 2014

Studenci, którzy do tej pory nie złożyli „Oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat” wzywani są do niezawodnego dopełnienia tej powinności. Informujemy, że od 27 marca do 6 kwietnia br. mają Państwo możliwość wypełnienia w/w oświadczenia. Oświadczenie należy wydrukować, podpisać i złożyć w Dziekanacie WNS – złożenie dokumentu stanowi dopełnienie obowiązku składania oświadczenia. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art.211 ust.1 ustawy ...

Więcej...

Oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat

Czwartek, 20 Luty 2014

Uprzejmie informujemy, że studenci studiów stacjonarnych zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.) regulującą zasady podejmowania i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat, są zobowiązani do złożenia oświadczenia dla każdego realizowanego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni, w której studiują. Do złożenia oświadczenia zobowiązani są studenci przyjęci na studia decyzją wydaną po dniu 01.10.2012 r. (w...

Więcej...

Dodatkowe szkolenie BHP

Wtorek, 18 Luty 2014

Informujemy, że studenci, którzy nie przystąpili do szkolenia BHP po rozpoczęciu pierwszego semetru mogą zgłosić się na szkolenie BHP, które odbędzie się 7 marca 2014 r. o godz. 13.00 w sali 3D w budynkuWydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, przy ul. Uniwersyteckiej 7/10.Na szkolenie należy mieć ze sobą ...

Więcej...

Informacje dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim 2013/2014

Piątek, 24 Styczeń 2014

W załączniku do pobrania

Więcej...

Psycholog wydziałowy - bezpłatne porady dla Studentów Naszego Wydziału

Czwartek, 23 Styczeń 2014

Psycholog wydziałowy - bezpłatne porady dla Studentów Naszego Wydziału w każdy czwartek w godzinach 16:30 – 17:30 w pokoju 234 (budynek Instytutu Po...

Więcej...

Rozliczenie semestru zimowego 2013/2014

Czwartek, 23 Styczeń 2014

W związku ze zbliżającymi się terminami zaliczeń oraz ezaminów uprzejmie informujemy:     - termin uzyskiwania wpisów z zajęć kończących się zaliczeniem - do 04.02.2014 r.  - termin uzyskiwania wpisów z egzaminów - do 23.02.2014 r.  - termin złożenia w dziekanacie indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć z wymaganymi wpisami - do 26.02.2014 r.   W przypadku niezaliczenia jakiegoś przedmiotu wraz z indeksem i kartą okresowych osiągnięć należy złożyć wniosek o wpis warunkowy na następny semestr. Wniosek o wpis warunkowy Przypominamy również o obowiązku sprawdzania uzyskanych ocen na swoim...

Więcej...

Terminy zjazdów w semestrze letnim 2013/2014

Czwartek, 12 Grudzień 2013

Przedstawiamy terminy zjazdów na semestr letni 2013/2014 na wszystkie kierunki studiów niestacjonarnych realizowane na Wydziale Nauk Społecznych 1.         01 - 02.03.2014 r. 2.         15 – 16.03.2014 r. 3.         29 – 30.03.2014 r. 4.         05 – 06.04.2014 r. 5.         12 – 13.04.2014 r. 6.         26 – 27.04.2014 r. 7.         10 – 11.05.2014 r. 8.         24 – 25.05.2014 r. 9.         31.05 – 01.06.2014 r. 10.       14 –&...

Więcej...

Oświadczenie studenta - przedłużona rejestracja w usosweb

Czwartek, 21 Listopad 2013

Studenci studiów stacjonarnych, którzy nie wypełnili jeszcze oświadczenia o  podejmowaniu i kontynuowaniu studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat mogą to jeszcze zrobić w terminie do 30 listopada 2013 r. Wypełnione, wydrukowane i podpisane oświadczenie należy złożyć w dziekanacie do dnia 30 listopada 2013 r....

Więcej...

Listy studentów, którym zostało przyznane stypendium Rektora na rok akademicki 2013/2014

Piątek, 15 Listopad 2013

Listy studentów, którym zostało przyznane stypendium Rektora na rok akademicki 2013/2014 Stypendium Rektora przyznane zostało od października 2013 r do czerwca 2014 r. Kwota stypendium - 550 zł miesięcznie.   Wypłata stypendium Rektora w listopadzie z wyrównaniem za październik nastąpi 25 listopada 2013 ...

Więcej...

Konsultacje prof. dr hab. Wandy Patrzałek

Czwartek, 7 Listopad 2013

Informujemy, że konsultacje prof. dr hab. Wandy Patrzałek z dnia 21.11.2013 r. zostają przeniesione na 13.11.2013 r. w godz. 12.00 - ...

Więcej...
-
+
8