Aktualności

Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/16.

Wtorek, 22 Wrzesień 2015

Uprzejmie informujemy, że:   1.       Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, prowadzone będzie w roku akademickim 2015/16 zgodnie z zarządzeniem nr  18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, odbędzie się w formie nauczania na odległość.   2.       Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Wrocławskim na studiach pierwszego stopnia, drugiego ...

Więcej...

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2015/2016 oraz informacje dla studentów rozpoczynających studia niestacjonarne

Wtorek, 22 Wrzesień 2015

Terminy zjazdów, Wydział Nauk Społecznych, wszystkie kierunki studiów licencjackich i magisterskich, semestr zimowy 2015/2016 1.            10 – 11.10.2015 r. 2.            24 – 25.10.2015 r. 3.            7 – 8.11.2015 r. 4.            14 – 15.11.2015 r. 5.            21 – 22.11.2015 r. 6.            5 – 6.12.2015 r. 7.            12 – 13.12.2015 r. 8.            9 – 10.01.2016 r. 9.            23 – 24.01.2016 r. 10.          30 – 31.01.2016 r.   Kandydaci przyjęci na I rok studiów niestacjonarnych zgłaszają się na pierwszym zjeździe do Dziekanatu w celu ...

Więcej...

Konsultacje Prodziekana ds. Nauczania

Wtorek, 22 Wrzesień 2015

Uprzejmie informujemy, że najbliższe konsultacje Prodziekana ds. Nauczania prof. Tadeusza Lebiody odbędą się 29.09.2015 r. w godz. 12.00 – ...

Więcej...

Konsultacje Prodziekana ds. Nauczania

Wtorek, 15 Wrzesień 2015

Uprzejmie informujemy, że najbliższe konsultacje Prodziekana ds. Nauczania prof. Tadeusza Lebiody odbędą się 21.09.2015 r. w godz. 11.00 – ...

Więcej...

Rozliczenie semestru letniego 2014/2015

Środa, 20 Maj 2015

W związku z kończącym się semestrem letnim 2014/2015 oraz zbliżającą się sesją egzaminacyjną przedstawiamy powinności studentów Wydziału Nauk Społecznych w zakresie dokumentacji przebiegu studiów w USOSweb.   Studenci zobowiązani są do: 1.      Sprawdzania bez zbędnej zwłoki na swoim koncie indywidualnym w USOSweb uzyskanej oceny (lub jej braku) z określonych zajęć (ćwiczeń, egzaminu, wykładu niekończącego się egzaminem, etc.), wprowadzonej przez prowadzącego dane zajęcia do systemu USOS. 2.      Zgłaszania ewentualnych  uwag i zastrzeżeń w zakresie ...

Więcej...

Rekrutacja 2015/2016 na Dyplomację Europejską

Poniedziałek, 11 Maj 2015

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunku studiów dyplomacja europejska, studia I i II stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne. Informacje dotyczące studiów I stopnia: http://www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl/dyplomacja.html Informacje dotyczące studiów II stopnia: http://www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl/dyplomacja-europejska-magisterskie.html Zapraszamy do udziału w rekrutacji na studia, która rozpoczęła się już 10 kwietnia 2015 r. Chętnie też odpowiemy na wszelkie kierowane do nas pytania. Prosimy o kontakt na adres dziekanat@wns.uni.wroc.pl Życzymy ...

Więcej...

Szkolenie BHP dla I roku studiów (I, II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne)

Wtorek, 17 Marzec 2015

Studenci I roku, którzy do tej pory nie zrealizowali szkolenia BHP mogą to zrobić w terminie 15 marzec – 30 czerwiec 2015r.   Uprzejmie informujemy, że:1.      Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Wrocławskim na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich.2.       Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się w ...

Więcej...

Konsultacje Prodziekana ds. Nauczania Prof. Tadeusza Lebiody w dniu 11.03.2015 r. odwołane!

Wtorek, 10 Marzec 2015

Uprzejmie informujemy, że z powodu choroby konsultacje Prodziekana ds. Nauczania Prof. Tadeusza Lebiody w dniu 11.03.2015 r. zostają ...

Więcej...

Konsultacje Pani Prof. Wandy Patrzałek w dniu 05.03.2015 r.

Środa, 4 Marzec 2015

Uprzejmie informujemy, że z powodu choroby konsultacje Pani Prof. Wandy Patrzałek w dniu 05.03.2015 r. zostają ...

Więcej...

Konsultacje Prodziekana ds. Nauczania

Wtorek, 10 Luty 2015

Informujemy, że najbliższe konsultacje Prodziekana ds. Nauczania prof. Tadeusza Lebiody odbędą się w czwartek 26.02.2015 r. w godz. 11.00 – 12.00...

Więcej...

Termin składania indeksów po semestrze zimowym 2014/2015

Czwartek, 5 Luty 2015

Termin złożenia w dziekanacie indeksu i karty okresowych osiągnięć z wymaganymi wpisami: najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia sesji poprawkowej, tj. do dnia 25.02.2015 ...

Więcej...

Rozliczenie semestru zimowego 2014/2015

Czwartek, 5 Luty 2015

W związku z kończącym się semestrem zimowym 2014/2015 oraz zbliżającą się sesją egzaminacyjną przedstawiamy Państwu Pismo okólne Dziekana Wydziału Nauk Społecznych w sprawie powinności studentów Wydziału Nauk Społecznych w zakresie dokumentacji przebiegu studiów w USOSweb. {edocs}http://www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl/images/zalaczniki_do_artykulow/2014-2015/Pismo okólne nr 2 ...

Więcej...

Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w semestrze letnim w roku akademickim 2014/15

Poniedziałek, 26 Styczeń 2015

...

Więcej...
-
+
8