Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Aktualności > Informacje dla studentów ubiegajacych się o stypendia

Informacje dla studentów ubiegajacych się o stypendia

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o świadczenia w roku akademickim 2020/21 proszeni są o złożenie wniosków w następujący sposób:

 

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat, pokój 34

Uwaga! Liczy się data wpłynięcia dokumentów do dziekanatu!

 

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat, pokój 34

 

Dokumenty potwierdzające osiągnięcia takie jak np. dyplomy, certyfikaty powinny być skserowane a oryginały okazane pracownikowi dziekanatu w celu potwierdzenia za zgodność bądź załączone do dokumentów w osobnej koszulce w przypadku zostawienia wniosku w skrzyni bądź przesłania pocztą. Oryginalne dokumenty będzie można odebrać w dziekanacie osobiście bądź na mailową prośbę studenta, zostaną odesłane pocztą na wskazany w mailu adres.

Zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia należy złożyć w oryginale.

 

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat, pokój 34

Uwaga! Liczy się data wpłynięcia dokumentów do dziekanatu!

Dokumenty według powyższych wytycznych, można osobiście złożyć w dziekanacie, wrzucić do skrzyni znajdującej się przed dziekanatem bądź przesłać drogą pocztową na adres:

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat, pokój 34

Dokumenty będące własnością studenta bądź członka jego rodziny (np. umowy, świadectwa pracy, PITy, akty urodzenia rodzeństwa) powinny być skserowane. Oryginały dokumentów należy okazać w Dziekanacie w celu potwierdzenia za zgodność bądź załączone do dokumentów w osobnej koszulce w przypadku zostawienia wniosku w skrzyni bądź przesłania pocztą. Oryginalne dokumenty będzie można odebrać w dziekanacie osobiście bądź na mailową prośbę studenta, zostaną odesłane pocztą na wskazany w mailu adres.

Wszelkiego rodzaju zaświadczenia np. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2019, zaświadczenia z ZUS/KRUS o składkach zdrowotnych za 2019 r., zaświadczenia z zakładów pracy potwierdzających zatrudnienie należy złożyć w oryginale!

 

Uwaga!

Rejestracja wniosków dostępna jest od 07 września br.


Dokumenty należy złożyć w dziekanacie do 05 października br.


W przypadku złożenia wniosku o stypendium  socjalne lub stypendium dla osób niepełnosprawnych po 05 października 2020 r., stypendium zostanie przyznane od następnego miesiąca po dacie złożenia wniosku lub doręczenia brakujących dokumentów!


data utworzenia/modyfikacji: 22 wrzesień 2020 o 12:58:56autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: