Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Aktualności > Rozliczenie semestru letniego 2016/2017

22
maj

Rozliczenie semestru letniego 2016/2017

Przedstawiamy poniżej powinności Studentów w zakresie uzyskiwania ocen i wpisów z poszczególnych przedmiotów oraz rozliczenia się w Dziekancie po semestrze letnim 2016/2017:
Pismo okólne nr 7

Prodziekana ds. kształcenia

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 15 maja 2017 r.

 

określające powinności studentów Wydziału Nauk Społecznych w zakresie dokumentacji przebiegu studiów w USOSweb w semestrze letnim 2016/2017.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 56/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS, studenci zobowiązani są do:

 

  1. Sprawdzania bez zbędnej zwłoki na swoim koncie indywidualnym w USOSweb uzyskanej oceny (lub jej braku) z określonych zajęć (ćwiczeń, egzaminu, wykładu niekończącego się egzaminem, etc.), wprowadzonej przez prowadzącego dane zajęcia do systemu USOS.
  2. Zgłaszania ewentualnych uwag i zastrzeżeń w zakresie uzyskanej oceny (lub jej braku) w formie pisemnej (podanie lub e-mail), bezpośrednio do prowadzącego wpisującego oceny z danych zajęć do USOS, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zamknięcia protokołu.

 

Niezgłoszenie przez studenta uwag i zastrzeżeń w zakresie uzyskanej oceny (w tym braku oceny) na zasadach ustalonych powyżej oznacza brak jakichkolwiek uwag i zastrzeżeń do oceny (w tym braku oceny) odnotowanej w USOS.

 

Terminy zamknięcia protokołów w semestrze letnim 2016/2017:

Sesja egzaminacyjna (I termin) – do dnia 30.06.2017 r.

Sesja poprawkowa (II termin) – do dnia 10.09.2017 r.

 

  1. Uzyskiwania wpisów ocen z poszczególnych przedmiotów w indeksie i karcie okresowych osiągnięć.
  2. Złożenia w dziekanacie indeksu i karty okresowych osiągnięć z wymaganymi wpisami, najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia sesji poprawkowej, tj. do dnia 13.09.2017r.                                                                         

Prodziekan ds. kształcenia

                                   Wydziału Nauk Społecznych                                

dr hab. Jacek Zieliński

data utworzenia/modyfikacji: 22 maj 2017 o 13:17:33autor:  mgr inż. Łukasz Stachowski

słowa kluczowe: