Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Aktualności > Rozliczenie semestru letniego - wpis warunkowy

Rozliczenie semestru letniego - wpis warunkowy

W celu rozliczenia semestru należy złożyć w Dziekanacie kartę okresowych osiągnięć z wymaganymi wpisami, najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia sesji poprawkowej, tj. do dnia 13.09.2019 r.   

W przypadku niezaliczenia jakiegoś przedmiotu, wraz z kartą należy złożyć wniosek o wpis warunkowy na następny semestr.

wniosek o wpis warunkowy

Warunkiem uzyskania zgody na wpis warunkowy na następny semestr jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów za minimum 10 ECTS.

Niezaliczone przedmioty są do powtórzenia w kolejnym semestrze letnim, za odpłatnością. Stawka opłat wynosi 11 zł/ godz. zajęć (np. zajecia 30 g - 330 zł).

data utworzenia/modyfikacji: 30 maj 2019 o 13:17:38autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: