Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Aktualności > Rozliczenie semestru letniego - wpis warunkowy

Rozliczenie semestru letniego - wpis warunkowy

INFORMUJEMY, ŻE NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM NIE WYDAJE SIĘ KART OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ.

WAŻNE JEST ZATEM SPRAWDZANIE PRZEZ STUDENTA PRAWIDŁOWOŚCI UZYSKANEJ OCENY W SYSTEMIE USOS. W przypadku niezaliczenia jakiegoś przedmiotu,  należy złożyć wniosek o wpis warunkowy na następny semestr w terminie do 16.09.2020.

wniosek o wpis warunkowy

Warunkiem uzyskania zgody na wpis warunkowy na następny semestr jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów za minimum 10 ECTS.

Niezaliczone przedmioty są do powtórzenia w kolejnym semestrze letnim, za odpłatnością. Stawka opłat wynosi 11 zł/ godz. zajęć (np. zajecia 30 g - 330 zł).

data utworzenia/modyfikacji: 02 lipiec 2020 o 15:49:58autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: