Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Aktualności > Rozliczenie semestru zimowego 2019/2020

Rozliczenie semestru zimowego 2019/2020

Szanowni Studenci, uprzejmie przypominamy o terminach i powinnościach związanych z rozliczeniem semestru zimowego 2019/2020:


INFORMUJEMY, ŻE OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2019/2020 NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM NIE WYDAJE SIĘ KART OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ. WAŻNE JEST ZATEM SPRAWDZANIE PRZEZ STUDENTA PRAWIDŁOWOŚCI UZYSKANEJ OCENY W SYSTEMIE USOS. 


1. Uzyskiwanie zaliczeń (z zajęć niekończących się egzaminem)- do dnia 04.02.2020 r.

2.  Uzyskiwanie ocen z egzaminów:

     - I termin: do dnia 18.02.2020 r.

     - II termin (poprawkowy) - do dnia 25.02.2020 r.

3.  Sprawdzanie bez zbędnej zwłoki na swoim koncie indywidualnym w USOSweb uzyskanej oceny (lub jej braku) z określonych zajęć (ćwiczeń, egzaminu, wykładu niekończącego się egzaminem, etc.), wprowadzonej przez prowadzącego dane zajęcia do systemu USOS

4. Zgłaszanie ewentualnych uwag i zastrzeżeń w zakresie uzyskanej oceny (lub jej braku) w formie pisemnej (podanie lub e-mail), bezpośrednio do prowadzącego wpisującego oceny z danych zajęć do USOS, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zamknięcia protokołu.

 

Niezgłoszenie przez studenta uwag i zastrzeżeń w zakresie uzyskanej oceny (w tym braku oceny) na zasadach ustalonych powyżej oznacza brak jakichkolwiek uwag i zastrzeżeń do oceny (w tym braku oceny) odnotowanej w USOS

5. Podstawą rozliczenia semestru są oceny uzyskane w systemie USOS.

W przypadku nie zaliczenia jakiegoś przedmiotu konieczne jest złożenie w Dziekanacie podania o wpis warunkowy na nastepny semestr.

Podanie o wpis warunkowy


Pismo Prodziekana określające powinności studentów Wydziału Nauk Społecznych w zakresie dokumentacji przebiegu studiów w USOSweb w semestrze zimowym 2019/2020

data utworzenia/modyfikacji: 22 luty 2020 o 10:51:07autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: