Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Aktualności > Rozliczenie semestru letniego 2018/2019

Rozliczenie semestru letniego 2018/2019

Szanowni Studenci, uprzejmie przypominamy o terminach i powinnościach związanych z rozliczeniem semestru letniego 2019/2020:


1. Uzyskiwanie zaliczeń (z zajęć niekończących się egzaminem)- do dnia 14.06.2019 r.

2.  Uzyskiwanie ocen z egzaminów:

     - I termin: do dnia 02.07.2019 r.

     - II termin (poprawkowy) - do dnia 10.09.2019 r.

3. Uzyskiwanie wpisów ocen do karty okresowych osiągnięć oraz protokołu w USOS w ww. terminach.

4.  Sprawdzanie bez zbędnej zwłoki na swoim koncie indywidualnym w USOSweb uzyskanej oceny (lub jej braku) z określonych zajęć (ćwiczeń, egzaminu, wykładu niekończącego się egzaminem, etc.), wprowadzonej przez prowadzącego dane zajęcia do systemu USOS

5. Zgłaszanie ewentualnych uwag i zastrzeżeń w zakresie uzyskanej oceny (lub jej braku) w formie pisemnej (podanie lub e-mail), bezpośrednio do prowadzącego wpisującego oceny z danych zajęć do USOS, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zamknięcia protokołu.

 

Niezgłoszenie przez studenta uwag i zastrzeżeń w zakresie uzyskanej oceny (w tym braku oceny) na zasadach ustalonych powyżej oznacza brak jakichkolwiek uwag i zastrzeżeń do oceny (w tym braku oceny) odnotowanej w USOS

6. Złożenia w dziekanacie karty okresowych osiągnięć z wymaganymi wpisami, najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia sesji poprawkowej, tj. do dnia 13.09.2019 r.   

Pismo Prodziekana określające powinności studentów Wydziału Nauk Społecznych w zakresie dokumentacji przebiegu studiów w USOSweb w semestrze letnim 2018/2019

data utworzenia/modyfikacji: 30 maj 2019 o 13:16:30autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: