Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Aktualności > Zapisy na lektorat na poziomie B2+ dla studentów obecnego I roku  II stopnia studiów stacjonarnych

Zapisy na lektorat na poziomie B2+ dla studentów obecnego I roku  II stopnia studiów stacjonarnych

Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+

Studenci  obecnego ( 2019/2020 )  I roku studiów stacjonarnych II stopnia, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w trzecim semestrze  (semestr zimowym 2020/2021 ) 

proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od 15.06.20 do 25.06.20 do godz.23.59.

Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

UWAGA! Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacją na stronie

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/studia/24-studia%20stacjonarne


Instrukcja dla studenta określająca sposób zapisów na lektoraty na poziomie B2+:

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/83

data utworzenia/modyfikacji: 09 czerwiec 2020 o 12:01:12autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: