Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Dyplomacja Europejska > Studenci - informacje

Studenci - informacje

DYPLOMACJA EUROPEJSKA
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
ul. Koszarowa 3/20
51-149 Wrocław
 
tel. 71 375 53 00, 48 71 375 52 65
e-mail:  dziekanat.wns@uwr.edu.pl

Zajęcia zdalne
Szanowni Państwo, 

Prosimy o regularne sprawdzanie poczty uniwersyteckiej studenckiej, poprzez którą wykładowcy będą kontaktować się z Państwem w sprawie zajęc zdalnych.

Informacje dotyczące materiałów do nauki oraz sposoby weryfikacji zdobytej wiedzy będą wysyłane przez wykładowców wyłącznie na e-maile uniwersyteckie, dlatego jeszcze raz podkreślamy wagę bieżącego ich odczytywania.Opiekun kierunku Dyplomacja europejska: dr Irena Kurasz
                                        kontakt: irena.kurasz@uwr.edu.pl

Godziny otwarcia dziekanatu: wtorek - piątek w godz. 9.00 - 13.00

Koordynator praktyk: dr Joanna Trajman
                                          kontakt: joanna.trajman@uwr.edu.pl

Koordynator Programu Erasmus +: dr Irena Kurasz
                                                                    kontakt: irena.kurasz@uwr.edu.pl
Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Nauka o państwie i polityce, dla I roku stacjonarnego Dyplomacji europejskiej

Podmiotowy i przedmiotowy aspekt polityki

Definicje polityki

Funkcje polityki

Etyka i realizm polityczny

Pojęcie władzy politycznej

Funkcje władzy politycznej

Metody i środki sprawowania władzy

Pojęcie i cele walki politycznej

Funkcje walki politycznej

Metody i środki walki politycznej

Pojęcie i przyczyny konfliktu politycznego

Funkcje konfliktów

Metody rozstrzygania konfliktów

Pojęcia zachowania i działania politycznego

Podmioty, cele, metody, środki i skutki działań politycznych

Typologia działań politycznych

Pojęcie i cechy podmiotowości politycznej

Poziomy podmiotowości politycznej

Pojęcie elity politycznej

Typy i funkcje elit politycznych

Jednostka jako podmiot polityki

Polityk – pojęcie, kompetencje

Pojęcie i funkcje świadomości politycznej

Model świadomości politycznej                                

Podmioty, prawidłowości i uwarunkowania socjalizacji politycznej

Pojecie i typologia partycypacji politycznej

Pojęcie systemu politycznego

Model systemu politycznego

Funkcje systemu politycznego

System demokratyczny – pojęcie, zasady, praktyka

 

Literatura podstawowa:

Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, (red.) B. Szmulik i   M. Żmigrodzki, Lublin 2006.

Studia z teorii polityki, (red.) A. W. Jabłoński i L. Sobkowiak, Wrocław 1999, t. I; 1998, t. II.

Studia z teorii polityki, (red.) A. Czajowski i L. Sobkowiak. Wrocław 2000, t. III.

Marketing polityczny w teorii i praktyce, (red.) A.W.Jabłoński, L.Sobkowiak, Wrocław 2002, artykuł pt. Działania polityczne. Teoria i praktyka.

Wprowadzenie do teorii polityki, (red.) M.Chmaj i M.Żmigrodzki, Lublin 1996.

Władza i społeczeństwo, (red.) J. Szczupaczyński, Warszawa 1995 t. I; 1998 t. II.

Leksykon politologii, (red.) A. Antoszewski i R. Herbut, Wrocław 2002.

 

Literatura uzupełniająca:


data utworzenia/modyfikacji: 15 wrzesień 2020 o 09:47:01autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: