Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Dyplomacja Europejska > Studia licencjackie > Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

DYPLOMACJA EUROPEJSKA

 

 

Praktyki studenckie

 

Uniwersytet Wrocławski uważa praktyki studenckie za bardzo istotny element programu kształcenia. Uczestniczący w nich studenci mają szansę nabyć nowe, przydatne w przyszłej pracy zawodowej umiejętności, a także wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną. Celem praktyki studenckiej jest jak najlepsze przygotowanie absolwenta kierunku dyplomacja europejska do znalezienia i podjęcia satysfakcjonującej go pracy w zawodzie wyuczonym bądź pokrewnym. Dlatego praktyka oferowana studentom powinna spełniać następujące wymogi:

 

 

Nauka na kierunku dyplomacja europejska stwarza studentom możliwość znalezienia i odbycia praktyki w placówkach dyplomatycznych, urzędach, instytucjach publicznych, mediach, organizacjach pozarządowych i firmach prywatnych. Odbycie praktyki jest obowiązkowe na studiach dziennych i zaocznych. Praktyka będzie trwać minimum 3 tygodnie.

Wśród miejsc, w których praktyki odbywać mogą studenci dyplomacji europejskiej są ambasady, konsulaty i konsulaty honorowe RP, zarówno w krajach Unii Europejskiej (szczególnie w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, krajach Beneluksu oraz krajach Grupy Wyszehradzkiej), jak i pozaunijnych (np. Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Rosja, Ukraina, Turcja). Praktyka może być również realizowana w instytucjach i strukturach UE (Parlament Europejski, Komisja Europejska, COSAC), oraz w krajowych instytucjach rządowych, przede wszystkim Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Sejm (Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych).

 

Studenci kierunku dyplomacja europejska mogą korzystać również z praktyk, jakie oferują polskie lub zagraniczne przedstawicielstwa przy UE, biura europosłów oraz biura parlamentarzystów w Polsce. Praktyki mogą mięć również miejsce w Polskich Instytutach Kultury na terenie Unii Europejskiej. Realizacja praktyk możliwa jest również we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku w takich instytucjach jak Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki oraz lokalne i regionalne media. Również miasta partnerskie Wrocławia dają możliwość odbycia odpowiednich praktyk.

 

data utworzenia/modyfikacji: 13 maj 2016 o 09:14:50autor:   Marcin Opęchowski

słowa kluczowe: