Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Dyplomacja Europejska > Studia licencjackie > Profil absolwenta

Profil absolwenta

DYPLOMACJA EUROPEJSKAKwalifikacje absolwenta

 

Absolwent studiów licencjackich pozna podstawowe zagadnienia w zakresie dyplomacji europejskiej. Powinien opanować wiedzę z nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz ich znaczenia we współczesnej dyplomacji. Powinien rozumieć i umieć analizować procesy społeczne i polityczne dokonujące się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Powinien znać historię Europy, uwarunkowania jej integracji, a także genezę powstania i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Winien zdobyć umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej, a także umiejętności komunikowania się, negocjowania i skutecznego argumentowania. Absolwent winien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej, w szczególności dyplomacji europejskiej.

 

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w służbie dyplomatycznej, organach Unii Europejskiej oraz administracji państwowej i samorządowej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych jak również placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu powinien być przygotowany również do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną dyplomacji europejskiej. Absolwent powinien być także bardzo dobrze przygotowany do podjęcia studiów magisterskich.

data utworzenia/modyfikacji: 13 maj 2016 o 09:14:01autor:   Marcin Opęchowski

słowa kluczowe: