Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Dyplomacja Europejska > Studia licencjackie > Wymiana międzynarodowa

Wymiana międzynarodowa

DYPLOMACJA EUROPEJSKAWymiana międzynarodowa

 

Student dyplomacji europejskiej zarówno trybu dziennego jak i zaocznego może w toku studiów uczestniczyć w licznych krajowych i zagranicznych programach wymiany oraz programach stypendialnych, w szczególności:

 

 

Dotychczasową aktywność studentów Wydziału Nauk Społecznych w programach wymiany międzynarodowej i stypendialnej oraz wyniki w nauczaniu ilustrują poniższe dane.

 

Studenci Wydziału Nauk Społecznych odznaczają się najwyższą w skali całego Uniwersytetu Wrocławskiego mobilnością międzynarodową. Dzięki niej biorą aktywny udział w procesie internacjonalizacji odpowiednich kierunków studiów, zdobywają wiedzę i nowe doświadczenia w nauce na renonowanych uczelniach zagranicznych oraz aktywnie uczestniczą w procesie bolońskim. Po powrocie ze studiów na zagranicznych uczelniach zdobyte tam osiągnięcia w nauce są w pełni zaliczane na poczet rodzimego kierunku studiów.

Placówkami, do których najczęściej wyjeżdżali studenci w ramach Programu Erasmus są uczelnie niemieckie (Berlin, Lipsk, Frankfurt nad Menem, Kolonia, Tybinga, Drezno), francuskie (Paryż, Marsylia, Lyon, Strasburg), austriackie (Salzburg, Klagenfurt, Linz), brytyjskie (Brighton, Londyn, Plymouth), hiszpańskie (Murcia, Valencia, Salamanca), w krajach  Beneluxu (Bruksela, Gent, Rotterdam, Leuven), uczelnie skandynawskie (Sztokholm, Oslo, Aalborg), włoskie (Rzym, Neapol, Genua) oraz portugalskie (Lizbona, Porto).

Studenci zainteresowani byli również nauką na uczelniach w Czechach (Brno), Turcji (Ankara, Stambuł), Grecji (Saloniki), Estonii (Tartu), Słowenii (Ljubljana) oraz Litwy (Wilno) oraz w Szwajcarii w Zurychu.

Szczegółowe dane statystyczne o udziale studentów WNS w programie LLP Erasmus prezentuje poniższa tabela.

 

 

Udział studentów WNS w programie LLP Erasmus w latach 2006 - 2010

 

Rok akademicki

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010*

Ogółem

Liczba studentów

118

118

129

68

433

* Semestr zimowy 2009/2010

 

 

Studenci WNS biorą również aktywny udział w programie ISEP, który pozawala na naukę na uczelniach amerykańskich. W jego ramach młodzi ludzie wyjeżdżali głównie do Uniwersytetu w Greensboro. Część studiowała także na uczelniach w San Diego i Atlancie.

 

Udział studentów WNS w programie ISEP w latach 2004 - 2010

 

Rok akademicki

2004/

2005

2005/

2006

2006/

2007

2007/

2008

2008/

2009

Ogółem

Liczba studentów

3

2

5

7

2

19


Oprócz tego studenci WSN studiowali na uczelniach zagranicznych dzięki stypendiom fundowanym przez rządy innych państw i krajów (na przykład przez Izrael czy Wolny Kraj Bawaria), albo studiowali dzięki umowom bilateralnym Uniwersytetu Wrocławskiego z innymi uniwersytetami (np. w Niemczech czy w Argentynie). Liczne grono studentów korzystało również z bogatej oferty stypendialnej fundacji niemieckich, w tym szczególnie DAAD.

Naukę na uczelniach krajowych zapewnia studentom WNS przede wszystkim Program Mobilności Studentów „MOST”. Dzięki niemu studenci naszego Wydziału mogą poszerzać swoją wiedzę o takie przedmioty i specyfikę nauczania, które nie występują na macierzystej uczelnii. W każdym roku akademickim w wymianie tej bierze udział po kila osób z każdego kierunku studiów.

data utworzenia/modyfikacji: 13 maj 2016 o 09:14:26autor:   Marcin Opęchowski

słowa kluczowe: