Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Zamówienia sprzętu

Zamówienia sprzętu


Planowanie zamówień

Planowaniem zamówień publicznych na Wydziale Nauk Społecznych zajmuje się Sekcja Informatyczna. Przed dokonaniem zamówienia należy zgłosić ilość i kategorie sprzętu do planu zamówień publicznych na dany rok.

Zamówienia odbywają się 4 razy w roku. Zamówienia należy zgłaszać do 10 dnia miesiąca w którym odbywa się zamówienie, zamówienia po tym terminie są przenoszone na kolejny kwartał.

Procedura wstępna

 Przy składaniu zamówienia potrzebne będą następujące informacje:

Dokumenty wymagane

 W zależności od specyfiki zamówienia wymagane dokumenty do jego realizacji:

 Komplet dokumentów wymaganych podpisany przez Kierownika projektu i Dziekana WNS dostarczamy do sekcji informatycznej celem przygotowania opisu technicznego.

Zamówienie

 Zamówienia o wartości poniżej 5 000 zł udzielane są poprzez wybór najkorzystniejszej oferty dostępnej na rynku.

  1. Zamówienia o wartości od 5 000 zł do 50 000 zł udzielane są poprzez wybór najkorzystniejszej oferty otrzymanej wskutek zapytania ofertowego.
  2. Zamówienia o wartości przekraczającej 50 000 zł do 30 000 euro udzielane są poprzez wybór najkorzystniejszej oferty otrzymanej wskutek zapytania ofertowego.
  3. Zamówienia o wartości przekraczającej 30 000 euro są realizowane zgodnie z UPZP.

Zapytanie cenowe (wycena)

 Sekcja informatyczna występuje z zapytaniem cenowym w celu wyceny sprzętu i zbadania średnich cen rynkowych jak i dostępności.

Zapytanie ofertowe < 30 000 euro

 Sekcja Informatyczna wysyła zapytanie ofertowe do min. 2 firm, jeśli kwota zamówienia w planie zamówień publicznych nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości 30 tys. Euro. 

Zlecenie realizacji

 Po wyborze najkorzystniejszej oferty załącznik nr 3, której dokonuje sekcja informacyjna, a zatwierdza Dziekan WNS, następuje zlecenie zamówienia załącznik nr 4.

Rozliczenie zlecenia

Po dostarczeniu sprzętu, w terminie do 14 dni, grantobiorca otrzyma informację o sprzęcie gotowym do odbioru. Sprzęt zostanie wydany po prawidłowym rozliczeniu faktury przez grantobiorcę.

Potwierdzeniem dostarczenia sprzętu do sekcji informatycznej jest protokół załącznik nr 5.

Faktura

Elementy które muszą znaleźć się na fakturze:

 Rozliczenie po grancie

 

data utworzenia/modyfikacji: 01 luty 2018 o 11:20:32autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: