Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Rejestracja prac dyplomowych

Rejestracja prac dyplomowych


Procedura przystąpienia do egzaminu dyplomowego 

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych egzaminy dyplomowe powinny odbywać się w formie zdalnej.


Procedura dyplomowania 

Zgłoszenie Promotora pracy do obrony


Procedura dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)


The procedure for graduation and archiving of the graduation theses at the Faculty of Social Sciences with the use of the Graduation Thesis Archive (APD) system

 

Zarządzenie Nr 42/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Repozytorium pisemnych prac dyplomowych

 

Student składa pracę w formie elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w regulacjach wewnętrznych dotyczących procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.


Student  dostarcza pracę dyplomową do Dziekanatu w formie papierowej do dnia egzaminu dyplomowego.

Ze względu na sytuację pandemiczną możliwe jest złożenie pracy w terminie późniejszym, nie później jednak niż przed odbiorem dyplomu ukończenia studiów.  Zalecane jest dostarczenie pracy dyplomowej do Dziekanatu do dnia egzaminu dyplomowego.


Jeden egzemplarz pracy dyplomowej drukowanej wraz z załącznikami (drukowane dwustronnie z systemu APD wraz z numerami kontrolnymi stron przydzielonymi przez system APD, czcionką nie większą niż 12, z odstępami między wierszami nie większymi niż 1,5), powinien być oprawiony w cienki karton i papierowy grzbiet w kolorze fioletowym.


Wraz z pracą dyplomową należy złożyć podpisane i trwale złączone z pracą oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej oraz potwierdza w składanym oświadczeniu, że treść pracy dyplomowej załączona w wersji elektronicznej w APD, jest identyczna z jej wersją drukowaną.


Przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego student składa w Dziekanacie:

Studenci piszący pracę magisterską w języku obcym


Na końcu egzemplarza archiwalnego należy umieścić załącznik zawierający streszczenie pracy w języku polskim.


Wzory formularzy niezbędnych przy rejestracji pracy dyplomowej

data utworzenia/modyfikacji: 15 kwiecień 2021 o 13:59:04autor:  mgr inż. Łukasz Stachowski

słowa kluczowe: