Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studia doktoranckie > Stypendia

Stypendia

Nowe  wzory wniosków na rok akademicki 2016/2017:

Stare wnioski stypendialne nie będą przyjmowane.

Wnioski drukujemy dwustronnie!

Wnioski dla doktorantów I roku studiów:

Zgodnie z zarządzeniem 59/2016 z 1 czerwca 2016 r, wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów ustala Rektor i podaje do wiadomości poprzez umieszczenie go w systemie USOS.

 

Wnioski dla doktorantów od II roku i lat kolejnych:

Zgodnie z zarządzeniem 59/2016 z 1 czerwca 2016 r, wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów ustala Rektor i podaje do wiadomości poprzez umieszczenie go w systemie USOS.

 

NOWY załącznik  - od roku 2016/2017

Załącznik do wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego lub stypendium dla najlepszych doktorantów

(wnioskując o więcej niż jedno stypendium składamy tylko jeden załącznik):  

 

Dokumentacja  o stypendium ministra

data utworzenia/modyfikacji: 23 luty 2017 o 12:48:40autor:  mgr inż. Łukasz Stachowski

słowa kluczowe: