Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studia doktoranckie > Stypendia

Stypendia

Informacje dot. stypendium doktoranckiego, projakościowego oraz pomocy materialnej na rok akademicki 2019/2020


Doktoranci, którzy rozpoczeli naukę przed rokiem akademickim 2019/2020 składają kompletny wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego (projakościowe) w terminie do 30 września 2019 r.


Doktoranta obowiązuje wcześniejsza rejestracja wniosku w USOSwebie na stronie https://usosweb.uni.wroc.pl 

,gdzie wypełnia właściwy wniosek wpisując odpowiednie dane osobowe oraz swoje osiągnięcia z podaniem daty uzyskania tego osiągnięcia.


Po wypełnieniu i zarejestrowaniu w USOSweb właściwego wniosku należy:

1. Wydrukować wniosek;

2. Uzupełnić wniosek o dodatkowe dokumenty tj.:

- opinię opiekuna naukowego lub promotora

       wzór opinii opiekuna naukowego albo promotora dot. stypendium doktoranckiego

       wzór opinii opiekuna naukowego albo promotora dot.zwiększenia styp.doktoranckiego

- załącznik wraz z potwierdzeniami osiągnięć naukowych za rok 2018/2019

      Załącznik_Nauki o polityce 

      Załącznik_Nauki o filozofii i socjologii

Doktoranci ubiegający się o stypendium doktoranckie i/lub o zwiększenie styp. doktoranckiego oraz o stypendium Rektora wypełniają tylko raz załącznik osiągnięć doktoranta.

3. Złożyć komplet w/w dokumentów w sekretariacie Studiów Doktoranckich
Wykaz stypendiów o jakie mogą ubiegać się doktoranci na WNS:


więcej informacji  https://uni.wroc.pl/studia-doktoranckie/stypendia-dla-doktorantow/


1. stypendium doktoranckie;  


* wniosek z opinią opiekna naukowego wydrukowany ze strony https://usosweb.uni.wroc.pl

 

2. zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej (tzw. projakościowe),


*wniosek z opinię opiekuna naukowego wydrukowany ze strony podanej powyżej3. stypendia pomocy materialnej - terminy w linku poniżej:
https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-doktorantow/*stypendium socjalne,
*stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
*stypendium ministra za wybitne osiągnięcia ,
*stypendium RektoraObowiązujące przepisy

ZARZĄDZENIE Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendi...

ZARZĄDZENIE Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wyso...

ZARZĄDZENIE Nr 100/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r...

ZARZĄDZENIE Nr 101/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r....

ZARZADZENIE Dziekana Nr 1/2017 dot. roku akademickiego_2018_2019 dla doktorantów Nauk o polityce

ZARZĄDZENIE Dziekana Nr 2/2017 dot roku akademickiego_2018_2019 dla doktorantów Nauk o filozofii i socjologii

**

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium Rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020 na Wydziale Nauk Społecznych UWr. - Szczegolowe-zasady-dot-styendium-Rektora-2019_2020.pdf


X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

data utworzenia/modyfikacji: 22 lipiec 2019 o 14:51:28autor:  mgr Karolina Nestor

słowa kluczowe: