Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studia doktoranckie > Stypendia 2018/2019

Stypendia 2018/2019

Informacje ogólne na rok akademicki 2018/2019:


Doktoranci składają kompletny wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego (projakościowe) w terminie do 30 września 2018 r.


Doktoranta obowiązuje wcześniejsza rejestracja wniosku w USOSwebie na stronie https://usosweb.uni.wroc.pl 

,gdzie wypełnia właściwy wniosek wpisując odpowiednie dane osobowe oraz swoje osiągnięcia z podaniem daty uzyskania tego osiągnięcia.


Po wypełnieniu i zarejestrowaniu w USOSweb właściwego wniosku należy:

1. Wydrukować wniosek;

2. Uzupełnić wniosek o dodatkowe dokumenty tj.:

- opinię opiekuna naukowego lub promotora

       wzór opinii opiekuna naukowego albo promotora dot. stypendium doktoranckiego

       wzór opinii opiekuna naukowego albo promotora dot.zwiększenia styp.doktoranckiego

- załącznik wraz z potwierdzeniami osiągnięć naukowych za rok 2017/2018

      Załącznik_Nauki o polityce 

      Załącznik_Nauki o filozofii i socjologii

Doktoranci ubiegający się o stypendium doktoranckie i/lub o zwiększenie styp. doktoranckiego oraz o styp. dla najlepszych doktorantów wypełniają tylko raz załącznik osiągnięć doktoranta.

3. Złożyć komplet w/w dokumentów w sekretariacie Studiów Doktoranckich
Wykaz stypendiów o jakie mogą ubiegać się doktoranci na WNS:


więcej informacji  https://uni.wroc.pl/studia-doktoranckie/stypendia-dla-doktorantow/


1. stypendium doktoranckie;   termin złożenia upływa  dnia 30.09.2018 r.


* wniosek z opinią opiekna naukowego wydrukowany ze strony https://usosweb.uni.wroc.pl

     -  dla doktorantów nowoprzyjętych na I rok  2018/19  (wydryk _tylko_ wniosku ze strony bez opinii opiekuna naukowego

     -  dla doktorantów od II - IV (oraz przedłużenia) 

2. zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej (tzw. projakościowe),
termin złożenia upływa z dniem 30.09.2018 r.


*wniosek z opinię opiekuna naukowego wydrukowany ze strony podanej powyżej

-dla doktorantów nowoprzyjęych na I rok 2018/19  (wydruk wniosku + opinia opiekuna + załącznik- dla danego zakresu studiów (nauki o polityce lub nauk o filozofii i socjologii)

-dla doktorantów od II - IV (oraz przedłużenia)
3. stypendia pomocy materialnej - terminy w linku poniżej:
informacje .doc
uaktualnienie informacji na semestr letni 2018/2019: w linku poniżej:
https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-doktorantow/


*stypendium socjalne,
*stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
*stypendium dla najlepszych doktorantów, termin rejestracji przez USOSweb dla I roku - tylko osoby, które uzyskały z postępowania kwalifikacyjnego ocenę bardzo dobrą  (informacja zostanie przesłana na prywatne e-maile podane przy rekrutacji)- do 5.10. 2018 r.
*stypendium ministra za wybitne osiągnięcia - termin złozenia dokumentów upływa z dniem 18 września 2018 r. (druki do pobrania ze strony https://uni.wroc.pl/4764-2/wsparcie-dla-doktorantow/Więcej informacji oraz DRUKI DO POBRANIA na linku poniżej:

Stypendium pomocy materialnej dla doktorantów: https://uni.wroc.pl/4764-2/wsparcie-dla-doktorantow/


Obowiązujące przepisy:

ZARZĄDZENIE Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendi...

ZARZĄDZENIE Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wyso...

ZARZĄDZENIE Nr 59/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawa...

ZARZĄDZENIE Nr 100/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r...

ZARZĄDZENIE Nr 101/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r....

ZARZADZENIE Dziekana Nr 1/2017 dot. roku akademickiego_2018_2019 dla doktorantów Nauk o polityce

ZARZĄDZENIE Dziekana Nr 2/2017 dot roku akademickiego_2018_2019 dla doktorantów Nauk o filozofii i socjologii

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORNATÓW od 2016_2017


X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

data utworzenia/modyfikacji: 16 styczeń 2019 o 11:59:09autor:  mgr Beata Kusal

słowa kluczowe: