Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studia doktoranckie > Stypendia

Stypendia

Stypendia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018:

1. stypendium doktoranckie;

2. zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej (tzw. projakościowe),

3. stypendia pomocy materialne:

*stypendium socjalne,

*stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

*stypendium dla najlepszych doktorantów, termin rejestracji przez USOSweb od 2 października 2017 r.

*stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, zapomogi

- rejestracja i terminy złożenia wniosków pomocy mateialnej na stronie

terminy-na-strone-2017_2018.doc


więcej informacji dot. pomocy materialnej na stronie http://dziekanat.wns.uni.wroc.pl/Stypendia-2/Pomoc-materialna-2

Stare wnioski stypendialne obowiązujące w roku 2016/2017 nie będą przyjmowane.

Wnioski drukujemy dwustronnie!

Wnioski dla doktorantów I roku studiów (wydruk poniższych wniosków bez rejestracji przez USOSweb)
(termin złożenia wniosków na 2017/2018 do 02.10.2017 r.- termin nieprzekraczalny):

 
Wnioski dla doktorantów od II roku i lat kolejnych
(termin złożenia wniosków na 2017/2018 do 02.10.2017 r.- termin nieprzekraczalny) :

(wnioskując o więcej niż jedno stypendium składamy tylko jeden załącznik)


 
Stypendium ministra_ pełna informacja i druki do pobrania
(termin złożenia wniosku na WNS_2017/2018 w terminie nieprzekraczalnym do 19.09.2017 r.)

czytaj:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

X
X

data utworzenia/modyfikacji: 28 wrzesień 2017 o 09:11:53autor:  mgr Beata Kusal

słowa kluczowe: