Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studia doktoranckie > Stypendia

Stypendia

Ogólne informacje - stypendia dla doktoranów
https://uni.wroc.pl/studia-doktoranckie/stypendia-dla-doktorantow/


Informacje na rok akademicki 2018/2019:


Informacja dot. nowego załącznika do wniosku o stypendium doktoranckie, zwiekszenia wysokości styp. doktoranckiego oraz styp. dla najlepszych  od II roku i kolejnych lat, obowiązującego od roku akademickiego 2018/2019

*Zalacznik -_Nauki o polityce-doc

*Zalacznik_Nauk o filozofii i socjologii-.doc


Zarządzenia Dziekana do w/w załączników

dla doktorantów studiów - Nauki o Polityce -2018_2019.pdf

dla doktorantów studiów - Nauk o Filozofii i Socjologii -2018_2019.pdfStypendia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018:
1. stypendium doktoranckie;
2. zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej (tzw. projakościowe),
3. stypendia pomocy materialne:
*stypendium socjalne,
*stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
*stypendium dla najlepszych doktorantów, termin rejestracji przez USOSweb od 2 października 2017 r.
*stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, zapomogi
- rejestracja i terminy złożenia wniosków pomocy mateialnej na stronie
terminy-na-strone-2017_2018.doc

więcej informacji dot. pomocy materialnej na stronie http://dziekanat.wns.uni.wroc.pl/Stypendia-2/Pomoc-materialna-2

Stare wnioski stypendialne obowiązujące w roku 2016/2017 nie będą przyjmowane.

Wnioski drukujemy dwustronnie!

Wnioski dla doktorantów I roku studiów (wydruk poniższych wniosków bez rejestracji przez USOSweb)
(termin złożenia wniosków na 2017/2018 do 02.10.2017 r.- termin nieprzekraczalny):

 
Wnioski dla doktorantów od II roku i lat kolejnych
(termin złożenia wniosków na 2017/2018 do 02.10.2017 r.- termin nieprzekraczalny) :

(wnioskując o więcej niż jedno stypendium składamy tylko jeden załącznik)

 

X
X

data utworzenia/modyfikacji: 14 listopad 2017 o 09:27:54autor:  mgr Beata Kusal

słowa kluczowe: