Wykładowcy

DYPLOMACJA EUROPEJSKA

 

 

Wykładowcy

 

Wysoką jakość kszcztałcenia na kierunku dyplomacja europejska zagwarantują wykładowcy o uznanej renomie naukowej i szerokim spektrum wiedzy:

 

Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz – Specjalność naukowa: Historia dyplomacji Niemiec i stosunków polsko-niemieckich w XX wieku. Zainteresowania badawcze: Dzieje integracji europejskiej, polityka historyczna i kultura pamięci, międzynarodowe badania podręcznikowe.


 

Prof. dr hab. Marek Zybura – Specjalność naukowa: Germanistyka. Zainteresowania badawcze: Kultura Europy XX wieku, transfer kulturowy w Unii Europejskiej, kulturowe związki niemiecko-polskie, dzieje Niemiec i niemieckiego dziedzictwa kulturowego w Polsce.

 

Dr hab. Ireneusz Paweł Karolewski, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet w Poczdamie). Zainteresowania badawcze: Dyplomacja europejska, konstytucjonalizacja Unii Europejskiej, badania nad nacjonalizmem w Europie, nacjonalizm i integracja europejska, obywatelstwo i tożsamość zbiorowa w Europie.

 

 

Dr hab. Marek Magdziak – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Zainteresowania badawcze: logika, etyka, ontologia oraz filozoficzne podstawy nauk o kulturze, pragmatyczne aspekty prawdy, logiczne aspekty prawdy.

 

 

Dr hab. Izabela Wróbel – doktor nauk prawnych w zakresie prawa, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Specjalność naukowa: Prawo europejskie. Zainteresowania badawcze: Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne Unii Europejskiej, europejskie prawo azylowe, europejskie prawo imigracyjne, usługi społeczeństwa informacyjnego w prawie europejskim.

 

 

Dr Monika Sus, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Specjalność: Doradztwo polityczne w dyplomacji europejskiej, polityka zagraniczna Polski i Niemiec, społeczeństwo obywatelskie w Polsce i w Niemczech, Polska i Niemcy w Unii Europejskiej, Think Tanks w polityce zagranicznej

 

 

Dr Elżbieta Opiłowska, doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa i socjologii (Uniwersytet Viadrina Frankfurt). Pamięć zbiorowa i polityka pamięci w Europie i w Niemczech, historia pogranicza w Europie, socjologia miast europejskich, historia stosunków polsko-niemieckich, historia NRD, integracja europejska i dyskurs europejski.

 

 

Dr hab. Katarzyna Gelles – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Specjalność naukowa: Historia stosunków międzynarodowych. Zainteresowania badawcze: europejskie i niemieckie partie polityczne, Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych, polityka wschodnia Niemiec, integracja wewnętrzna zjednoczonych Niemiec.

 

Dr Dariusz Wojtaszyn, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Specjalność: Historia polityczna. Zainteresowania badawcze: Stosunki polsko-niemieckie po II wojnie św., historia dyplomacji RFN i NRD, europejska pamięć historyczna, międzynarodowe badania podręcznikowe, europejskie miejsca pamięci, aspekty imagologiczne stosunków polsko-niemieckich,

 

Dr Mirosława Zielińska, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Specjalność: Kultura i literatura niemiecka. Zainteresowania badawcze: Przestrzenie europejskich pamięci kolektywnych między polityką i kulturą. Polski i niemiecki, dyskurs przed i po roku 1989. Uwarunkowania polsko-niemieckiego transferu kulturowego w XIX i XX wieku.

 

Zajęcia na dyplomacji europejskiej prowadzić będą również inni wykładowcy Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Drukuj PDF