Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Kontakt

 • Bezpieczeństwo narodowe tel. 071 375 52 00
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe tel. 071 375 52 66
 • Dyplomacja Europejska tel. 071 375 53 00
 • Europeistyka tel. 71 375 50 98
 • Filozofia tel. 071 375 52 65
 • Praca socjalna I stopnia tel. 071 375 52 98
 • Praca socjalna II stopnia tel. 071 375 52 66
 • Politologia stacjonarna I stopnia tel. 071 375 52 05
 • Politologia stacjonarna II stopnia tel. 071 375 52 98
 • Socjologia stacjonarna tel. 071 375 52 05
 • Socjologia niestacjonarna tel. 071 375 52 66
 • Socjologia grup dyspozycyjnych tel. 071 375 52 66
 • Socjologia ekonomiczna tel. 071 375 52 00
 • Socjologia ekonomiczna II stopnia tel. 071 375 52 99
 • Stosunki międzynarodowe tel. 071 375 52 03
 • Zarządzanie projektami społecznymi stacjonarne tel. 071 375 50 86
 • Zarządzanie projektami społecznymi niestacjonarne tel. 071 375 52 99
 • Zarządzanie projektami społecznymi II stopnia tel. 071 375 52 03
 • Zarządzanie bezpieczeństwem państwa tel. 071 375 50 98
 • Zarządzanie migracjami tel. 071 375 50 98
 • Sprawy socjalne, stypendia rektora tel. 71 375 52 98, 71 375 52 99, 71 375 53 00
 • Studia anglojęzyczne: Political science tel. 71 375 52 05
 • Studia anglojęzyczne: International relations tel. 071 375 50 98

Znajdujesz się w: Strona główna

Zapisy na lektorat na poziomie B2+ dla studentów obecnego I roku  II stopnia studiów stacjonarnych

Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+

Studenci  obecnego ( 2019/2020 )  I roku studiów stacjonarnych II stopnia, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w trzecim...

data utworzenia/modyfikacji: 09 czerwiec 2020 o 12:01:12

dział: Aktualności słowa kluczowe:

Rozliczenie semestru letniego 2019/2020

Szanowni Studenci, uprzejmie przypominamy o terminach i powinnościach związanych z rozliczeniem semestru letniego 2019/2020:


INFORMUJEMY, ŻE OD SEMESTRU LETNIEGO 2019/2020 NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM NIE...

data utworzenia/modyfikacji: 01 czerwiec 2020 o 17:20:16

dział: Aktualności słowa kluczowe:

Rozliczenie semestru letniego - wpis warunkowy

INFORMUJEMY, ŻE NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM NIE WYDAJE SIĘ KART OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ.

WAŻNE JEST ZATEM SPRAWDZANIE PRZEZ STUDENTA PRAWIDŁOWOŚCI UZYSKANEJ OCENY W SYSTEMIE...

data utworzenia/modyfikacji: 02 lipiec 2020 o 15:49:58

dział: Aktualności słowa kluczowe:

Wnioski studenta o egzamin/zaliczenie/egzamin dyplomowy w trybie tradycyjnym

Wnioski studenta o zaliczenie/egzamin/egzamin dyplomowy w trybie tradycyjnym stanowią załączniki do Pisma okólnego Prodziekana nr...

Wniosek studenta o egzamin dyplomowy w trybie zdalnym

Wniosek studenta o obronę w trybie zdalnym

data utworzenia/modyfikacji: 09 czerwiec 2020 o 12:15:42

dział: Aktualności słowa kluczowe:

Pismo okólne nr 5 Prodziekana ds. kształcenia w sprawie zasad i organizacji działania Wydziału Nauk Społecznych w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym

Pismo okólne nr 5 Prodziekana ds. kształcenia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zasad i organizacji działania Wydziału Nauk Społecznych w warunkach związanych z...

data utworzenia/modyfikacji: 03 czerwiec 2020 o 14:59:41

dział: Aktualności słowa kluczowe:

Pismo okólne nr 4 w sprawie zasad przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych, wraz z załącznikami 1-3.


Pismo okólne nr 4 w sprawie zasad przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym


data utworzenia/modyfikacji: 17 maj 2020 o 17:27:57

dział: Aktualności słowa kluczowe:

123...6następna